Výrobný program

Zásobníkové ohrievače vody

Sú určené na ohrev a akumuláciu teplej úžitkovej vody.

Vnútorná plocha je upravená špeciálnou hmotou ANTIKON CK - SH.

Výhrevná vložka je štvorchodá, zhotovená z Cu - rúrok.

Ohrievacie médium môže byť:

  • 21 - teplá alebo horúca voda
  • 22 - para

Vyrábajú sa v kombinácii menovitých tlakov: plášť / vložka 0,6 / 0,6 MPa; 1,0 / 1,6 MPa; 1,0 / 2,5 MPa; 1,6 / 2,5 MPa, s maximálnymi teplotami plášť/vložka 110 / 200 °C.

Zásobníkový ohrievač vody stojatý typ OVS

Zásobníkový ohrievač vody stojatý typ OVS
Objem
v (l)
A B C D D1 D2 Výhrevná
plocha
S (m2)
0,8 1,2 2 3 5 8 12
1000 2830 480 200 800 50 40 X X X        
1600 2930 605 200 1000 50 40   X X X      
2500 3030 655 300 1200 80 40     X X X    
4000 3380 705 300 1400 80 65       X X X  
6300 3980 755 300 1600 80 65         X X X
10000 4200 865 400 2000 100 65         X X X
          OVL 21 D3 32 40 50 50 65 65 80
          OVL 22 D3 32 32 40 50 65 65 80
            D4 20 20 25 25 40 40 40

Zásobníkový ohrievač vody ležatý typ OVL

Zásobníkový ohrievač vody ležatý typ OVL
Objem
v(l)
A B C D E D1 D2 Výhrevná
plocha
S (m2)
0,5 0,8 1,2 2 3 5 8 12
250 1510 340 710 600 90 6/4'' 3/4'' X X            
400 2000 340 710 600 90 6/4'' 3/4'' X X            
630 1880 390 790 800 170 6/4'' 3/4'' X X X          
1000 2630 390 790 800 170 50 40   X X X X      
1600 2730 440 840 1000 175 50 40     X X X X    
2500 2830 490 890 1200 255 80 40       X X X    
4000 3200 540 960 1400 335 80 65         X X X X
6300 3900 590 1110 1600 415 80 65           X X X
            OVL 21 D3 25 32 40 50 50 65 65 80
            OVL 22 D3 25 32 32 40 50 65 65 80
              D4 20 20 20 25 25 40 40 40

Na požiadanie zákazníka dodávame:

  • sedlá k ležatým ohrievačom
  • príslušenstvo
  • ohrievač s úpravou pre dodatočnú montáž elektrických výhrevných telies
  • ohrievače s úpravami podµa požiadavky
  • náhradné diely (výhrevné vložky, pláąte, rozdeľovacie hlavy, tesnenia)
  • izoláciu

← späť ďalej →