Výrobný program

Zásobníky na skvapalnené uhľovodíky

Zásobníky na skvapaľnené uhlovodíky sa používajú na uskladnenie propán-butánu. Umožnia plynofikáciu v oblastiach, kde nie je zavedený zemný plyn.

Sú osadené hrdlami pre plnenie, vyprázdnenie, odber, hladinomerom (stavoznakom), poistným ventilom, manometrom a kontrolným hrdlom.

Dodávajú sa s príslušenstvom, alebo bez príslušenstva.

ZPB - nadzemný zásobník na skvapaľnené uhlovodíky

Vonkajšia povrchová úprava je vyhotovená polyuretánovými náterovými hmotami - odtieň biely.

ZPB - nadzemný zásobník na skvapaľnené uhlovodíky
Typ hmotnosť
m (kg)
objem
v (l)
dĺžka
A (mmm)
priemer
D (mm)
náplne zásobníka
ZPB 1T 1100 570 2700 2515 1250
ZPB 2T 2100 935 4850 4326 1250
ZPB 4T 3900 2550 9000 4905 1600
ZPB 6T 5600 3350 13000 6905 1600
ZPB 8T 7300 4150 17000 8880 1600

ZPBP - poddzemný zásobník na skvapaľnené uhlovodíky

Vonkajšia povrchová úprava je vyhotovená náterovou hmotou PERMATEX 2107 HS.

ZPBP - poddzemný zásobník na skvapaľnené uhlovodíky
Typ hmotnosť
m (kg)
objem
v (l)
dĺžka
A(mmm)
priemer
D (mm)
náplne zásobníka
ZPB 1T 1100 630 2700 2486 1250
ZPB 2T 2100 955 4850 4226 1250
ZPB 4T 3900 2198 9000 4880 1600
ZPB 6T 5600 2977 13000 6880 1600
ZPB 8T 7300 3756 17000 8880 1600

← späť ďalej →