Výrobný program

Špeciálne zariadenia podľa požiadaviek zákazníka

TLAKON SK, s.r.o. nadväzuje na dlhoročné skúsenosti v konštrukcii a výrobe tlakových nádob a výmenníkov tepla.

Špeciálne zariadenia sú určené pre použitie v chemickom, potravinárskom, drevospracujúcom, celulózo-papierenskom, stavebnom a plynárenskom priemysle.

Vyhotovenie špeciálnych zariadení je z materiálov:

 • Uhlíková oceľ
 • Chrómniklová oceľ
 • Meď
 • Mosadz

©peciálne zariadenia zahŕňajú:

 • Autoklávy
 • Beztlakové nádoby
 • Chladiče
 • Dvojplášťové zásobné nádrže
 • Kontajnery na prepravu a skladovanie
 • Kontajnery na nebezpečný odpad
 • Zásobníky na sypké hmoty
 • Tlakové časti zariadení na prepravu betónových zmesí
 • Nádrže
 • Reaktory a kolóny
 • Tlakové nádoby
 • Rúrkové pece
 • Výmenníky
 • Výhrievané zásobné nádrže

K výrobe špeciálnych zariadení poskytujeme:

 • Výrobné výkresy
 • Pevnostné výpočty tlakových častí
 • Odborné prehliadky a odborné skúšky
 • Tepelné a hydraulické výpočty
 • Opravy
foto01
foto01
foto01
foto01

← späť ďalej →