Profil spoločnosti

Spoločnosť TLAKON SK, s.r.o. vznikla v roku 2003. Odkúpením časti bývalého výrobcu tlakových zariadení nadviazala na dlhoročné skúsenosti v návrhu a výrobe beztlakových a tlakových nádob, ohrievačov vody, rúrkových výmenníkov tepla a nádrží na skladovanie rôznych médií.

Jedným z prvoradých cieľov spoločnosti je dodávať vysoko kvalitné a technicky spoľahlé výrobky podľa požiadaviek zákazníkov v súlade s platnými normami a predpismi.

Spoločnosť je certifikovaná podľa normy EN ISO 9001 : 2008. Výroba a produkty sú certifikované podľa Európskej smernice 97/23/EC, v SR nariadenie vlády č. 576/2002, modul H1. Vyrábame produkty podľa technických predpisov AD - 2000 Merkblatt HP - 0 a EN ISO 3834 - 2.

Kvalita produktov spoločnosti TLAKON SK, s.r.o. vyjadrená spokojnosťou a očakávaním zákazníka je poslaním všetkých zamestnancov spoločnosti.