Kontakt

TLAKON SK, s.r.o.
Dlhá 88
010 09   Žilina
Slovenská Republika

IČO: 36410195

DIČ: 2020100423

IČ DPH: SK2020100423

Ochodný register OS Žilina, odd. Sro, vl. č. 14065/L

Tel.: ústredňa +421 41 516 67 51 - 2

  obchodný úsek +421 41 516 67 49

Fax:   +421 41 516 67 50

E-mail:   sales@tlakon.sk