Beztlakové a tlakové nádoby
Ohrievače vody a výmenníky tepla
špeciálne zariadenia podľa požiadaviek

Spoločnosť je certifikovaná podľa normy EN ISO 9001 : 2008. Výroba a produkty sú certifikované podľa Európskej smernice 97/23/EC, v SR nariadenie vlády č. 576/2002, modul H1.
Vyrábame produkty podľa technických predpisov AD 2000 -  Merkblatt HP - 0 a EN ISO 3834 - 2.